Tel.: +061 333-5900  

Dr. HORVÁTH KATALIN SZAKMAI ÉLETRAJZ

1. 1947. szeptember 2-án születtem Budapesten.

2. Az általános iskola elvégzése után az ELTE Radnóti Miklós gyakorló gimnáziumának orosz tagozatán folytattam tanulmányaimat, ahol 1966 júniusában érettségi vizsgát tettem jeles eredménnyel.

3. Ezt követően kilenc hónapig a Magyar Iparjogvédelmi Egyesületnél dolgoztam idegen nyelvű levelezőként, majd 1967 szeptemberében az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán folytattam tanulmányaimat. 1973 márciusában szereztem diplomát „summa cum laude” minősítéssel.

4. Ezután a Tatabányai Szénbányák budapesti VEPEX külkereskedelmi irodájában dolgoztam jogi előadóként, majd 1974-től ügyvédjelöltként, 1976. január 1-től pedig ügyvédként, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként a 7. sz. Ügyvédi Munkaközösségben dolgoztam.

5. 1975. november 21. napján ügyvédi-jogtanácsosi szakvizsgát tettem.

6. Kamarai tagságomról 1987-ben lemondtam, fél évet Izraelben töltöttem. Hazaérkezésem után, 1988-89-ben német nyelvtanítással foglalkoztam szellemi szabadfoglalkozásúként.

7. 1990-91-ben egy osztrák ügyvédi iroda budapesti képviseleténél dolgoztam jogtanácsosként. Munkámat német, angol és francia nyelven kellett végeznem, szerződéseket, jogvéleményeket kellett szerkeszteni e nyelveken; és részben ilyen anyagokat fordítottam német és angol nyelvre, illetve ezen nyelvekről és franciáról magyar nyelvre.

8. 1991 nyarán léptem kapcsolatba az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával, melynek két évtizedig munkatársa voltam.

9. 2005-ben kiváltottam az egyéni vállalkozói igazolványt, és azóta ebben a minőségben is dolgozom fordítóként és lektorként.

10. E cégek profilján belül egyre többet dolgozunk független vállalkozóként pénzintézeteknek, ipari és kereskedelmi cégeknek, valamint számos ügyvédnek.

FORDÍTÓI ÉS TOLMÁCSI TEVÉKENYSÉGEMRŐL:

1. Általános és középiskolás koromban tanultam nyelveket, ennek eredményeként 1965. november 23. napján német nyelvből, 1966. február 24. napján francia nyelvből, 1966. június 22. napján orosz nyelvből, 1970. november 21. napján pedig angol nyelvből szereztem felsőfokú állami nyelvvizsgát.

2. 1967. szeptember 22-én megszereztem az Université de Paris francia nyelvű gyakorlati bizonyítványát (1. fokozat).

3. 1967 májusában elvégeztem az IBUSZ idegenvezetői tanfolyamát, és ezen évtől kezdve egészen 1973-ig — egyetemi éveim alatt — idegenvezetéssel foglalkoztam a nyári szünidőben. Ennek keretében tolmácsolást is végeztem különféle rendezvényeken (például Seagrams, Dior stb.), magyar-német-angol-francia nyelven.

4. Egyetemi éveim alatt rendszeresen végeztem szakfordítási munkát német-angol-orosz-francia-magyar nyelvi körben a Magyar Tudományos Akadémia (Acta Juridica című idegen nyelvű folyóirat), az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara (Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi, Polgári Eljárásjogi Tanszék), továbbá az Iparművészeti Főiskola és a Gondolat Könyvkiadó (művészettörténeti szakszövegek) részére.

5. 1990. december 20-án német-magyar, magyar-német szakfordítói képesítő bizonyítványt szereztem társadalomtudományi szakterületen.

6. 2000. november 17. napján angol-magyar, magyar-angol szakfordítói képesítő bizonyítványt szereztem gazdasági szakirányban.

A fenti bizonyítványok a cégbíróság felé hitelesítésre jogosítanak fel ezekből a nyelvekből.

7. Fordítási tevékenységem felöleli a jog, a gazdasági, pénzügyi és üzleti élet minden területét. Például az Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszéke részére lefordítottam az USA Körzeti Bíróságainak Polgári Perrendtartását angolból magyar nyelvre, Mongólia Polgári Perrendtartását oroszból magyar nyelvre, az Igazságügyi Minisztérium részére a Svéd Büntető Törvénykönyvet angolból magyar nyelvre, az Egyesült Királyság Távközlési Törvényének tervezetét angolról magyar nyelvre. A magyar Bányatörvényt és végrehajtási jogszabályait én fordítottam angolra.

8. 1991-től 1994-ig a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Munkajogi Tanszékének vezetője, Dr. Nagy László professzor által szervezett nyári munkajogi szemináriumokon munkajogi és társadalombiztosítási jogi előadásokat tolmácsoltam angolról francia illetve franciáról angol nyelvre.

9. Tíz évig rendszeresen fordítottam pénzügyi szakszövegeket, főként magyarról angol nyelvre a egy multinacionális nagybank részére.

10. Részt vettem a háromnyelvű Hatályos Magyar Jogszabályok angol nyelvű szövegének lektorálásában, ennek körében a legkülönbözőbb jogszabályok (Polgári Törvénykönyv, Számviteli Törvény, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények stb.) lektorálását végeztem. Feladatom volt a jogszabályok angol nyelvű terminológiájának kimunkálása és egységesítése is.

11. Cégismertetések, projektismertetők keretében foglalkoztam kulturális, gazdaságpolitikai, gazdaságfejlesztési és környezetvédelmi témájú szövegek, cikkek fordításával is, elsősorban magyarról angol nyelvre illetve magyarról német nyelvre.

12. Jelentős mennyiségben fordítottam angolról magyar nyelvre az Európai Unió jogi és gazdasági vonatkozású joganyagát is.

13. Más fordítóirodák részére rendszeresen végzem szakszövegek lektorálási munkáit.

Publikációk (mindegyik magyar nyelvű)

  • Az ügyész szerepe a magyar polgári eljárásban (publikálva az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Eljárásjogi Tanszékének Polgári Eljárásjogi Füzeteiben)
  • Az angol polgári eljárásjog szankciórendszere, kitekintéssel az USA jogára is (diplomamunka, publikálva a Polgári Eljárásjogi Füzetekben)
  • Bizonyítási jog az angol polgári eljárásban (tanulmány a magyar Igazságügyi Minisztérium részére – publikálatlan)
  • A Bauhaus (cikkgyűjtemény fordítása németről magyar nyelvre, publikálta a Gondolat Könyvkiadó)
  • KEPES György: A látás nyelve (fordítás németről magyarra, publikálta a Gondolat Könyvkiadó)
  • Európa számokban (fordítás angolról magyarra, publikálta az EURO INFO SERVICE)
  • A Digitális Fotó Magazin külföldi cikkeit és riportjait évekig én fordítottam németről és angolról, kisebb részben pedig franciából is magyarra.

 

Docta Kft. 1081 Budapest, Rákóczi út 69. Telefon: (06-1) 333 5900 • Ímél: docta@docta.hu