Tel.: +061 333-5900  

FORDÍTÁSI TÉMAKÖREINK

Szeretnénk illusztrálni tevékenységünk igen széles skáláját, ezért ötletszerűen kiválasztottuk egy év anyagait, és kiírtuk a témákat, de ez csak CSEPPBEN A TENGER!

Kérjük, tekintse át az alábbi kivonatos listát, amely a teljesség igénye nélkül kiemel néhányat szerteágazó feladataink közül (ezek a fordítások túlnyomórészt angol-magyar, magyar-angol relációban készültek):

•   Adásvételi, szállítási, fuvarozási, logisztikai szerződések és egyéb különböző jogügyletek
•   Banki anyagok: hitelszerződés, bankkártya, zálog-, jelzálogszerződés, kezesség, engedményezés, számlavezetés, egyéb pénzintézeti ügyletek
•   Pénzpiaci témák: kötvények, részvények, befektetési jegyek, tőzsdei ügyletek, ezekre és egyebekre vonatkozó PSZÁF, MNB rendelkezések
•   Közbeszerzés, koncessziók, PPP beruházások, infrastrukturális projektek
•   Marketing, promóció, reklám, franchise: tervek, előírások, kreatív ötletek
•   Múzeumoknál felmerülő szerződések (kölcsönzés, adományozás, szállítás, biztosítás, kiállítások anyagai)
•   Szerződések, jogszabályok, ismertetők szabadalmakkal, védjegyekkel, szerzői jogokkal, egyéb szellemi tulajdonjogokkal, szomszédos jogokkal kapcsolatban.
•   Társasági jog: szindikátusi, társasági szerződések, alapító okiratok, alapszabályok különböző cégformák esetében, hiteles fordítások cégbírósági felhasználásra
•   Villamosenergia-termelés, olaj- és földgázszállítás, bányászat, olaj- és gázkitermelés, nagyberuházások
•   MNB, APEH, NAV, GVH, MEH állásfoglalások, rendelkezések, vizsgálati jegyzőkönyvek és jelentések, határozatok
•   Büntető, polgári, más hatósági eljárásban keletkezett iratok
•   Magánügyfelek különböző okiratai (bizonyítványok, diplomák, leckekönyvek stb.) hiteles fordítása
•   Anyagbiztonsági, környezetvédelmi, minőségirányítási dokumentáció, különböző berendezések, köztük számítógép vezérlésű készülékek használati, kezelési, karbantartási utasításai
•   Amerikai trösztellenes törvény és más különböző jogszabályok
•   A legkülönbözőbb cégek általános üzleti feltételei, szerződési feltételei, etikai kódexei, cafeteria szabályzata
•   Hírlevelek, cégek, cégcsoportok vállalaton belüli, belső terjesztésű újságjai
•   Munkajogi anyagok: munkaszerződések, munkaköri leírások, fegyelmi szabályzatok, etikai kódexek, munkaügyi perek dokumentumai
•   Nyomozati eljárások jegyzőkönyvei
•   Képző- és iparművészettel, fotóművészettel összefüggő, műfordításnak is tekinthető munkákunkák

Lépjen velünk kapcsolatba!

Docta Kft. 1081 Budapest, Rákóczi út 69. Telefon: (06-1) 333 5900 • Ímél: docta@docta.hu