Tel.: +061 333-5900  

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Árképzés

Árképzésünk alapjául a Word statisztika „karakterek száma szóközökkel” című sorában található érték szolgál.
A fordítási díj a fordításon kívül tartalmazza az alábbiakat is:

• a lektorálást,
• a korrektúrázást,
• a tartalmi és formai szerkesztést,
• a terminológiai egységesítést,
• az ügyfél által kívánt formázást is (pl. a párhuzamos beszerkesztést).

Más fordítóirodákkal összehasonlítva javunkra szól, hogy a fenti műveletekért nem számítunk fel különböző pótlékokat, ezeket a listaáraink már tartalmazzák, sőt, éppen ellenkezőleg, jelentős árengedményt adunk:

• nagyobb terjedelmű fordítási anyagok,
• tartós együttműködés esetén

2. Árajánlat, egyeztetés, visszaigazolás, szerződés

Árajánlat-kéréseket és megrendeléseket egyaránt fogadunk:

• személyesen illetve futár útján:
1081 Budapest, Rákóczi út 69. első lépcsőház, I. em. 23.
• levélben, irodánk fenti címén
• e-mailben: docta@docta.hu, docta.fordito@gmail.com

Mihelyt bármilyen formában (e-mailben, papíralapon, személyesen vagy postán kézbesítve stb.) megkapjuk az eredeti anyagot és ismertetik velünk a kívánságokat (milyen nyelvre kell fordítani, mi a határidő, kérnek-e hitelesítést stb.), számunkra azonnal kötelező érvényű árajánlatot adunk.

Miután a fordítás árának és egyéb feltételeinek egyeztetése megtörtént, és a megrendelés véglegessé vált, a rendelést visszaigazoljuk, ezzel létrejön köztünk és az ügyfél között a szerződés, amelynek már kölcsönösen kötelező hatálya van.

3. Bizalmas ügykezelés

Minden anyagot külön kérés nélkül is szigorúan bizalmasan kezelünk, és ezért teljes erkölcsi és anyagi felelősséget vállalunk. Kívánságra külön titoktartási nyilatkozatot is adunk.
Az általunk vállalt titoktartás azt is magában foglalja, hogy ügyfeleink nevét, fordítási projektjeit, semmiféle egyéb adatait még anonimizált formában sem adjuk ki, ezért referencialistát sem talál honlapunkon.


4. Fizetés

A fordítási díj kifizetése minden esetben számla ellenében, készpénzben vagy banki utalással, 15 naptári napos határidővel történik.

5. Adatvédelem – GDPR

Természetes személy ügyfelünk azzal, hogy megrendeléséhez és a számlázáshoz rendelkezésre bocsátja személyes adatait, egyúttal hozzájárul ezeknek az adatoknak a kezeléséhez is.

Ha az ügyfelünk által átadott fordítási anyagok természetes személyek nevét és egyéb adatait tartalmazzák, az ügyfél felelőssége, hogy az ügyfél beszerezze az illetők engedélyét az adatkezeléshez.

Általános esetben fordításinkat archiváljuk. Ez a GDPR hetályos rendelkezése értelmében csak akkor lehetséges, ha az ügyfél ehhez hozzájárul. A hozzájárulást már a megrendeléskor tisztázni kell és szerepeltetni kell a rendeléssel összefüggő információcserében, a megrendelésben, a visszaigazolásban.

Amennyiben az ügyfél a hozzájárulást megtagadja, adatainak kezelését azonnal megszüntetjük, mihelyt megtörtént a fordítás átvétele és kifizetése.

Az adatkezelésünk másik vonatkozása az ügyfél azon személyes adatainak kezelése, amelyre jogszabály kötelez bennünket. Ez pedig a számlázás, ahol is az ügyfél nevét, címét, adószámát, a számlázott összeget és fizetési határidőt rögzítjük és 6 évig tárolnunk kell.

Szintén adatkezelésnek minősül, hogy számítógépen partnerlistát vezetünk az ügyfeleinkről. Ennek adattartalma: cégnév, cégen belüli természetes személyek neve, postacím, vonalas és mobil telefonszám, ímélcím. Ezt az első kapcsolatfelvételkor most már közöljük ügyfeleinkkel, kikérjük hozzájárulásukat, annak megtagadása esetén mellőzzük az adatrögzítést.

Adatkezelésünkre mindegyik esetben vonatkozik az, hogy korszerű védelmi eszközöket használunk, igyekszünk megelőzni a rosszindulatú behetolást, de arra nekünk nincs lehetőségünk, hogy támadhatatlan védelmet vezessünk be, ez még a Pentagonnak sem sikerült.

Felhívjuk a kedves olvasó figyelmét arra, hogy a fentiek ellenére létezik bombabiztos adatvédelem: ennek titka a mechanikus írógép.

Docta Kft. 1081 Budapest, Rákóczi út 69. Telefon: (06-1) 333 5900 • Ímél: docta@docta.hu